Tehnički biro MP-company d.o.o. je preduzeće za razvojno-proizvodno inovativne projekte,
razvoj novih,poboljšanje postojećih i proizvodnja tih istih proizvoda u privrednim delatnostima.
Poslovanje i razvoj su usmereni na stvaranje i proizvodnju proizvoda koji su namenjeni određenom tržištu-kupcima.

Veliki deo razvijenih projekata-proizvoda se radi u manjim serijama,a neki po porudžbini.

Imamo nekoliko razvijenih oblasti u kojima radimo,ali uvek radimo na novim inovacijama koje treba pretvoriti u proizvod za tržište.

Mnogi proizvodi su zaštićeni patentom u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Imamo razvijene oblasti rada: